Brydge

Brydge är en lösning som underlättar och strömlinjeformar rättighetsklarering av samplingar. Musikskapare kan se vem som innehar upphovsrätten till en sampling, samtidigt som upphovsrättsinnehavaren kan använda Brydge för att hålla koll på hur ens verk används och därefter ta betalt för användningen.