Goodfeed

Goodfeed möjliggör för organisationer att enkelt kunna följa upp sina projekt och arbetsströmmar. Baserat på nutida forskning om hur man som organisation kan arbeta mer agilt, både inom teamen och ut mot kund, bidrar Goodfeed till en kontinuerlig affärsutveckling i syfte att skapa långsiktiga och hållbara samarbeten.