Rent A Pic

Rent A Pic är en tjänst där företag kan hyra eller abonnera på konstverk genom en skräddarsydd upplevelse. Samtidigt har företagen möjlighet att sälja konsten vidare med viss förtjänst. Ett nytt kretslopp där oetablerade konstnärer ges möjlighet till större exponering och försäljning.

Läs mer