För hållbara startups

Nya innovativa affärsidéer kan bidra till samhällsomställningen. Samtidigt har hållbarhetsperspektiv i affärsmodellen positiv inverkan på både på affären och möjligheten till investering. Läs mer om hur vi stöttar våra startups i deras hållbarhetsarbete.

Från stora ord
till fokusområden

Vi hörde ibland våra startups prata om hållbarhet som något stort, luddigt och ouppnåeligt. Ett arbete som tenderade att inte bli gjort på grund av att de inte visste hur de skulle integrera Agenda 2030 i den egna affärsidén och affärsmodellen.

Med detta som bakgrund genomförde vi ett Vinnovafinansierat projekt, Sustainability Scaleup, för att skaffa oss bra verktyg i arbetet med att stötta bolagen. Verktyg som hjälper våra startups att identifiera egna fokusområden med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen.

Vad innebär det för våra startups?

Projektet resulterade i att bolagen i Brewhouse Inkubator har fått verktyg som hjälper dem att identifiera vilka hållbarhetsområden som kan kopplas till den egna verksamheten och integreras som en naturlig del i affärsmodellen. Idag jobbar vi, utöver Sustainability Scaleup, även med SDG Impact Assessment Tool som verktyg för bolagens hållberhetsutveckling.