Innovationscheckar till små och medelstora företag

Driver du aktiebolag eller ekonomisk förening och befinner dig i en innovationsfas? Ta del av Innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor.

Vad är en innovationscheck?

Innovationscheckarna används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. De är en möjlighet till innovationsutveckling genom stöd till extern kompetens som tilldelas aktiebolag och ekonomiska föreningar i dialog med Brewhouse Inkubator.

Extern kompetens inom tre områden

Affärsutveckling
Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.

Infrastruktur
Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.

Immateriella tillgångar (IP)
Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

Bakgrund

Checkarna har initierats av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Brewhouse Inkubator har genom vår branschförening SISP – Swedish Incubators & Science Parks, fått förtroendet att vara en av aktörerna som fördelar ut checkar till företagen.

Kontakta oss!

Kontakta oss på inkubator@brewhouse.se så berättar vi  mer om innovationscheckarna och ser om det kan vara aktuellt för dig.

Du kan även läsa mer om innovationscheckarna på SISP:s hemsida