MI Analys: De svenska musictech-bolagen

Datum: 28 februari 2024

”Totalt omsatte dessa 70 bolag alltså 93,8 miljarder kronor under år 2022 och hade 4 023 anställda. Det ger en genomsnittlig total omsättning per anställd på 23,3 miljoner kronor för året.”

Daniel Johansson och Musikindustrin.se har kommit fram till del fyra i sin artikelserie som analyserar den svenska musikbranschen och nu har turen kommit till de svenska musiktech-bolagen. Syftet med analysen är dels att identifiera de största bolagen, men också att beskriva utvecklingen generellt under tidsperioden 2013-2022.

”Sammanfattningsvis kan vi konstatera att svensk musiktech såg ett fantastisk årtionde intäktsmässigt under åren 2013-2022. Spotify är naturligtvis det stora flaggskeppet, och det är ett rimligt antagande att Spotifys framgångar också har påverkat den övriga musiktech-sektorn i Sverige under den här tidsperioden.” Skriver Daniel Johansson i artikeln och fortsätter.

”Även om många av de andra svenska musiktech-bolagen kanske inte påverkas direkt ekonomiskt av Spotifys utveckling, är det troligt att bilden av Sverige som ett föregångsland på området skapar öppningar och möjligheter även för företag som inte håller på med streaming. Spotifys betydelse för Sverige är därmed större än enbart de reda siffrorna i resultat- och balansräkning.”

Läs hela artikeln från musikindustrin.se HÄR