Artikel om Oak Amplifiers i MONDO-DR

Datum: 29 maj 2024

Sandra Otterdahl och Oak Amplifiers, som är en del av Brewhouse Inkubator, presenteras i en fin artikel i det senaste numret av MONDO-DR — den ledande internationella publikationen med fokus på teknologi inom underhållning.

Sandra berättar om Oak Amplifiers resa sedan 2021 och om deras innovativa mål och engagemang för hållbarhet.

Klicka på länken och läs hela artikeln på sidorna 116-117 och ta reda på hur Coldplay var en av inspirationskällorna bakom grundandet av OAK Amplifiers.

LÄNK TILL ARTIKELN