Feelloud antagna till Brewhouse Inkubator

Datum: 24 januari 2022

Feelloud är den nya plattformen för musik, konserter och biljettköp som kopplar ihop artister och konsertarrangörer med fans och låter dem vara med och påverka var artisterna lägger sina kommande konserter.

— Plattformen ger både artister och konsertarrangörer underlag för att redan i planeringsstadiet se var det finns möjlighet till utsålde konserter. Det är inte minst viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv säger Mario Willing på Feelloud.

— Kan man planera och placera konserterna smartare så att fler kan se sin favoritartist och samtidigt ha kortare resväg dit så har vi kommit en bra bit på väg.

Kärleken till musik

Det var kärleken till musik som gjorde att idén om Feelloud började ta form. Men också en frustration över att fans inte hade något att säga till om när det kom till var konserterna placerades.

— Vi tycker att musik förtjänar ett bättre och modernare hem där fans och artister kan interagera och där turnéer kan planeras beroende på var fansen befinner sig.

Nu tar Mario och resten av teamet i Feelloud plats i Brewhouse Inkubator där de bland annat får individuell coachning och stöd i att utveckla bolaget.

— Det känns väldigt bra att vara en del av Brewhouse Inkubator och bli en del av sammanhanget här. Det ger oss bästa möjliga förutsättningar för att utveckla Feelloud och göra fansens röst hörd, säger Mario Willing.

Läs mer om Feelloud på feelloud.com