Ny strategi för Kulturella och Kreativa Branscher

Datum: 9 april 2024

Den 9 april presenterade regeringen en ny strategi för företag i kulturella och kreativa branscher, mot bakgrund av bland annat teknik- och branschutvecklingen och de behov som finns på området. I pressmeddelandet från kulturdepartementet slås det fast att de kulturella och kreativa branscherna har blivit en allt viktigare del av näringslivet och arbetsmarknaden i Sverige och omvärlden.

— Det är positivt att strategin så tydligt lyfter fram musikindustrins centrala roll och betydelsen för Sveriges export och innovationsutveckling. Det är ett erkännande av kreativa branschers betydelse för innovation och digitalisering, säger Charlotte Odbjer som är verksamhetschef på Brewhouse Inkubator.

— Vi ser fram emot att se om det här på sikt kan komma att ge ytterligare behövligt stöd till alla entreprenörer och startups inom de kreativa branscherna.


Strategin innehåller mål inom sex prioriterade områden:

• nationell statistik
• kunskaper om upphovsrätt
• rådgivning, stöd, finansiering och regelkostnader
• kompetensförsörjning och trygghetssystem
• livsmiljöer och näringsliv i hela landet
• genomslaget internationellt för de kulturella och kreativa företagen.

 

— Det är min och regeringens bestämda uppfattning att de kulturella och kreativa branscherna måste börja ses som en ny typ av basindustri för Sverige. Med regeringens strategi kan vi bidra till att frigöra de kulturella och kreativa företagens potential för tillväxt, sysselsättning och innovation. Att främja förutsättningarna för företagande inom kulturella och kreativa branscher gynnar också den fria kulturen, då de flesta professionella utövare och kreatörer inom sektorn är organiserade som företag, säger kulturminister Parisa Liljestrand i regeringens pressmeddelande.

 

Läs mer om strategin i Kulturdepartementets pressmeddelande