Stim släpper ny rapport – Musiken, AI och upphovsrätten

Datum: 16 november 2023

”Oavsett i vilken grad AI är inblandat i musikskapandet är Stims uppfattning att transparens, spårbarhet och lagenlig källhantering är helt avgörande nycklar för att det upphovsrättsliga systemet ska kunna hantera AI-utvecklingen.” skriver stim i den nyutkomna rapporten — Musiken, AI och upphovsrätten.

Rapporten utgår från fyra olika typer av AI-användning:
1. AI som verktyg i det mänskliga musikskapandet.
2. AI-modeller som tar fram ny musik, med befintlig musik som inspiration.
3. AI-genererad musik direkt baserad på tidigare verk.
4. AI-genererade verk där ingen människa varit inblandad.

Ladda ner och läs hela rapporten från STIM HÄR!