Vår arena!

Brewhouse Inkubator är utvald som första inkubator med fokus på creative tech, att vara med i Vinnovas nationella inkubatorprogram. Läs mer om vår arena - det ekosystem och innovationsstödsystem som vi verkar i.

Vad är en inkubator?

En Inkubator är som ett växthus dit människor kommer för att låta sina affärsidéer gro och utvecklas snabbare. Vi tillhandahåller verktyg och växtnäring i form av ny kunskap och nätverk, som förbättrar förutsättningarna för att utveckla affärsidén till ett hållbart och bärkraftigt bolag. Med tiden har affärsidén och bolaget utvecklats tillräckligt för att planteras ut och fortsätta växa på egen hand.

Vad är creative tech?

Creative industries kan definieras som verksamheter och företag med kreativa processer som sin affärsidé eller som sin råvara. Begreppet kan också innefatta företag som bygger vidare på andras skapande genom till exempel distribution, utveckling av ny teknik och digitala tjänster. Vi på Brewhouse Inkubator använder begreppet creative tech för att ytterliggare förtydliga vår inriktning mot startups inom kreativa näringar med affärsidéer som fokuserar på ny teknik, digitala tjänster och innovationer kopplade till scen och musik.

Varför behövs vi?

Det finns ett stort stödsystem i Sverige för entreprenörer, innovatörer och startups som söker stöd med att utveckla sin affärsidé.

Vi fyller ett hål i det svenska innovationsstödsystemet genom att vara Sveriges enda inkubator som fokuserar på att stötta startups inom creative industries och creative tech. Vi samlar entreprenörer inom musik, scen och ny teknik som tänker nytt och vill framåt.

Vi utvecklar och motiverar människor med nya idéer att ta nästa steg och ser att det är människorna bakom idéerna som driver på utveckling och innovation.  Det är människors samverkan och förmågan att bygga välfungerande team som utvecklar idéer till de hållbara innovationer som ska lösa både dagens och morgondagens utmaningar.

Det svenska musikundret

Begreppet det svenska musikundret handlade förr om svenska artister som slagit igenom stort internationellt. När man talar om det svenska musikundret idag handlar det snarare om mixen av techbolag, producenter, apptillverkare och musikbolag som i kombination med en ny generation musikskapare och artister fått stora framgångar utomlands.

Våra finansiärer